Algemene voorwaarden

 

Bij inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden

 

Inschrijving

 

 •  Nieuwe leerlingen kunnen zich uitsluitend inschrijven door middel van een volledig ingevuld en  ondertekend   inschrijfformulier. 
 •  Voor leerlingen tot 18 jaar geldt dat een ouder of voogd dit inschrijfformulier moet ondertekenen.
 •  Inschrijven is het gehele jaar mogelijk.

 

Lessen

 

 • Het seizoen heeft 36 lessen bij elke week les en 18 lessen bij eens in de twee weken les.
 • In de schoolvakanties en op feestdagen is er geen pianoles tenzij  anders overeengekomen.
 • Indien de leerling een les verzuimt op het afgesproken tijdstip blijft het lesgeld verschuldigd.
 • Indien de leerling te laat komt bij de les wordt de les gestopt op het afgesproken tijdstip.
 • Indien de leerling minstens 24 uur van tevoren afzegt kan de les worden ingehaald door te ruilen met een andere leerling of als er tijd vrij komt door een andere afzegging.

    Aanpassingen wegens Covid 19

 

      Bij verkoudheid etc. (van de leerling en van de docent) worden de lessen via Skype gegeven. 

      Andere aanpassingen zijn opvraagbaar via mail.

      Mocht er weer een lockdown plaatsvinden dan gaan de lessen door via Skype of ingestuurde filmpjes. 

 

Betaling

 

 • Aan het begin van het seizoen ontvangt u een factuur voor het hele jaar. Het verschuldigde lesgeld dient in vier delen voor de genoemde data op de factuur overgemaakt te worden.

 

Opzegging

 • Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
 • Er geldt een opzegtermijn van 6 lessen bij wekelijks les en 3 lessen bij eens in de twee weken les. Dit houdt in dat de leerling nog recht heeft op deze lessen en dat  voor dat aantal lessen het lesgeld nog verschuldigd is.
 • De lesovereenkomst wordt aan het einde van het seizoen automatisch verlengd tenzij deze voor 15 juni schriftelijk wordt opgezegd.

 

Verhindering docent

 

 • Bij verhindering van de docent wegens arbeidsongeschiktheid worden de eerste twee (bij wekelijks les) en de eerste les (bij eens in de twee weken les) doorbetaald.
 • Bij andere verhinderingen van de docent wordt de les verzet.

 


Pianolespraktijk Martine van Veen 

Copyright ligt bij Martine van Veen ®